تبلیغات
clash of clans - معدن طلا
clash of clans
welcome to clash-of-clans-ir
معدن طلا
Clash of clans -معدن طلا gold mine
Clash of clans -معدن طلا gold mine


معدن طلا:

معدن یا منبع طلا وظیفه ی استخراج طلا از زیرزمین را بر عهده دارد. هر سطح معدن دارای ظرفیت ذخیره سازی محدودی است که اگر به آخرین مقدار ظرفیت اش برسد تا زمانی که طلاهای ذخیره سازی اش را به مخازن طلا انتقال ندهید توانایی ذخیره سازی ندارد.

فضای اشغالی هر معدن اکسیر3در3 است.

زمانی که معدن طلا به سطح پنجم ارتقاء بیابد می توانید با استفاده از الماس ها برای یک روز ترقی کند . بدین صورت که توانایی استخراج طلا اش دو برابر خواهد شد.


استراتژی دفاعی:

توصیه می شود معادن طلا را در خارج لایه های دیواری مستقر کنید. با این عمل از آنها به عنوان عوامل انحرافی ( به خصوص در مقابل کمانداران و بربر های دشمن) استفاده می کنید و مادامی که آنها مشغول به تخریب معادن هستند می توانید از طریق عناصر دفاعی به آنها صدمه برسانید.

سعی کنی طلاهای استخراجی را خیلی زود به ذخایر انتقال دهید زیرا نیرو های هجومی دشمن می توانند تا نیمی از طلاهای استخراجی هر منبع را با انهدام کامل آن به غارت ببرند.

اگر در هجوم دشمن به طور کامل نابود گردد به صورت خودکار لود می شود و برای باز سازی اش نیازی به خرج هزینه نیست.


استراتژی هجومی:

هنگام حمله کاملا حواستان به معادن دشمن باشد. معمولا از آنها به عنوان فریب استفاده می شود ، به خصوص معادن سطح بالا.

معمولا حتی یک کماندار هم می تواند به راحتی یک معدن بی پشتیبان را نابود کند.

اگر در یک حمله تعداد طلا های قابل غارت را مشاهده می کنید بیشتر آنها را می توانید از معادن بدست بیاورید تا از مخازن.


سطح مورد نیازخانه ی اصلی زمان تکمیل ظرفیت خون میزان تولید طلا در ساعت ظرفیت ذخبره سازی مقدار الماس مورد نیاز برای ترقی دادن تولید تجربه ی اکتسابی زمان ساخت معدن هرینه ی ساخت معدن لول (Level)
1 2 ساعت و 30 دقیقه 400 200 500 ندارد 7 1 دقیقه 150 1
1 2 ساعت و 30 دقیقه 450 400 1,000 ندارد 17 5 دقیقه 300 2
2 2 ساعت و 30 دقیقه 500 600 1,500 ندارد 30 15 دقیقه 700 3
2 3ساعت-7د-30ث 550 800 2,500 ندارد 60 1 ساعت 1,400 4
3 10 ساعت 590 1,000 10,000 4 84 2 ساعت 3