تبلیغات
clash of clans - جم رایگان و ساختن هر پنج بیلدر در زمانی کم
clash of clans
welcome to clash-of-clans-ir

یکی از عمده ترین سوال کاربر وقتی که وارد بازی کلش اف کلنز میشه اینه که چطوری

5 تا کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیو که ماکسیمم خرید کارگر از کلش اف کلنز است خریداری کنه

خوب بعضی از گیمر ها وضعشون خوبه راحت با خرید جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی از بازی اقدام به خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی میکنن

برای خرید  builderbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی باید حتما جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی  داشته باشید . راهای بسیاری برای دریافت جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی وجود داره برای مثال استفاده

از نرم افزار FreeMyApps که برای دریافت گیفت کارت رایگان برای خرید جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی است

اما چگونه شروع به خرید کارگر در کلش اف کلنز بکنیم

خرید اولین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی اول : برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی اول شما نیازی به پرداخت جم ندارین و هنگامی که

برای اولین بار کلش اف کلنز را بر روی دستگاه نصب کردین بازی به شما یک کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی میده و نیازی هم به جم 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی  نداره پس این از اولین کارگر یا همان builder

 

و اما وقتی خیالمون از کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی اول راحت شد باید به فکر خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی دوم باشیم و اما راه خرید کارگر دوم چیست؟

خرید دومین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی : برای تهیه کارگر دوم bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی شما باید 250 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس داشته باشید

وقتی بازی را شروع کردین بازی به شما 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده و در طی کردن مراحل اموزش بازی کلش اف کلنز بازی

شما را مجبور به خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی دوم میکنه که میتوانید با استفاده از 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماسی که دارین کارگر دومbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی را با پرداخت 250 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس

خریداری کنید

خوب کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی دوم هم خریداری شد حال باید به فکر کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم باشیم

برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم شما نیاز به 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس دارید

خرید سومین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی :  خرید کارگر سوم بسیار راحت است به این صورت که شما وقتی

تعداد کاپ هایTrophy آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی بازیتون را به 1250 عدد برسونید در این صورت بازی به شما مقدار 450 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده . خوب راه دریافت 1250Trophy آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی کاپ برای

بازیکنانی که تازه بازی را شروع کردن استفاده از مپ دفاعیه قوی است راه دیگر هم اتک زدن به مپ هایی است که

ساختمان اصلیشون بیرون از دیوارهای دفاعی است. تا اینجا شما 45017px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم از بازی دریافت کردین میمونه 50 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس دیگه برای دریافت 5017px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم

الماس دیگه میتونید درختان یا بوته های داخل بازی را پاک کنید تا مقداری جم دریافت کنید و وقتی جمهایتان به 500 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس رسید به راحتی

اقدام به خرید کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم بکنید

اینم از کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی سوم حال باید به فکر کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی 4 باشیم

برای خرید کارگر 4 شما نیاز به 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی هزار جم الماس دارید

سوپرسل برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی 4 و 5 دوست داره شما توسط خرید جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی از بازی اقدام کنید ولی خوب بعضی از گیمرها دوست ندارن

برای بازی خرج کنند پس راه چیه؟ در جواب باید بگم خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی 4 مقداری دشوارتر از خریدbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی کارگرهای اول تا سوم است

خرید چهارمین کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی : برای خرید چهارمین کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی باید راه های زیادی را انجام بدهید برای مثال

پاک کردن درختان / بوته ها / سنگ های درون بازی و دریافت جم الماس17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی از پاک کردنشان توسط بازی

راه بعدی پیشرفت کردن اکانت شما به لیگ کریستال12 آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی است که در این صورت بازی به شما 250 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده به همراه 100 تجربه 22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

با تخریب 2000 تان هال دشمنان به راحتی میتوانید 50 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس بدست بیاورید

راه بعدی تخریب یک X-Bow 250px Xbow4 آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیدر اتک ها میباشد که در صورت تخریب بازی به شما 50 جم الماس 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیبه همراه 50 تجربه میده 22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

اگر میخواین بازی به شما 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی100 جم الماس بدهد کافیست 10 عدد Inferno TowerInferno3 آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی را تخریب کنید تا بازی به شما 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی100 جم الماس و 50 تجربه22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی بدهد

راه بعدی شما با ده تا 3 ستاره کردن اتک در کلن وار میتوانید 100 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیجم الماس از بازی کلش اف کلنز دریافت کنید

راه بعدی ارتقاء کلن کستلindex آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی به لول 4 میباشد که در این صورت بازی به شما مقدار 2017px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس میده به همراه 1000 تجربه22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

برای دریافت 200 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیجم الماس میتوانید با گرفتن 150 ستاره برای کلنی که درونش هستین در کلن وارها بازی به شما 200 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیجم الماس

به همراه 500 تجربه میدهد 22px XP آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی

خوب باقی جم ها17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی را برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی چهارم باید از طریق همون پاک کردن زمین بدست بیاورید

و اما میرسیم به کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی پنجم که خرید این کارگر نیاز به 2000 17px Gem آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی جم الماس دارد

برای خرید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی پنجم باید علاوه بر پاک کردن زمین سایر کارهای باقی مانده در Achievements را انجام بدهید تا بتوانید کارگرbulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازی پنجم را خریداری کنید

هر چند خرید کارگر bulider آموزش خرید 5 کارگر در کلش اف کلنز بدون خرید جم الماس در بازیپنجم نیاز به زمان دارد

 ورود به لیگ مستر هزار الماس و چمپیون دو هزار واچیومنت ها میتونه شمارو به بیلدر پنج برسونه


نوع مطلب :
برچسب ها : جم رایگان از راه قانونی، جم رایگان، ساخت پنج بیلدر،
لینک های مرتبط :

شنبه 22 فروردین 1394 :: نویسنده : محسن ابراهیمی
دوشنبه 30 مرداد 1396 15:02
I every time spent my half an hour to read this website's articles daily along with a mug of coffee.
دوشنبه 23 مرداد 1396 16:19
Hi there, I think your blog may be having internet browser compatibility issues.
When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it's
got some overlapping issues. I merely wanted to give you a
quick heads up! Apart from that, great blog!
جمعه 13 مرداد 1396 19:01
Remarkable! Its truly remarkable article, I have got much clear idea concerning from this
post.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مادراین بلاگ قصد داریم اطلاعاتی کامل و جامع به شما راجع به این بازی دهیم با ما همراه باشید
در ضمن نظرات شما باعث دلگرمی ماست

مدیر وبلاگ : محسن ابراهیمی
نویسندگان
نظرسنجی
خواسته ی شما از سایت ما چیست؟؟؟؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی