تبلیغات
clash of clans - ملکه کماندار
clash of clans
welcome to clash-of-clans-ir
Clash of clans -ملکه ی کماندار archer-queen
Clash of clans -ملکه ی کماندار archer-queen


ملکه ی کماندار:

ملکه ی کماندار در اصل ورژن نیرومند کماندار است. هزینه ای که برایش باید بپردازید 40هزار اکسیر سیاه است.

همانند بربرشاه ، ملکه ی کماندار هم یک نیروی جاودانه است و هر قبیله فقط یکی از او می تواند در اختیار داشته باشد.

همچنین به مثل بربرشاه ، اگر ملکه ی کماندار در یک نبرد مصدوم شود یا بمیرد برای بازیابی سلامت جسمانی اش نیاز به زمانی استراحت دارد.( در این مورد خصوصیاتش کاملا شبیه دیگر قهرمان بازی بربرشاه است)


استراتژی هجومی:

برد هدف مورد نظر ملکه ی کماندار نسبت به کماندار معمولی بیشتر است( 5 مربع که این مقدار یک و نیم مربع بیشتر از فاصله ای است که کماندار هدف را مورد اصابت قرار می دهد ). بنابراین یک استراتژی مناسب این است که گروهی از غول ها ، پکا ها یا گولم ها را که نیرو های پیاده نظام هستند را به نبرد فرستاد سپس تعداد کماندار را برای حمایت از آنان فرستاد و در آخر ملکه ی کماندار را به عنوان قوی ترین نیروی پشتیبان به کار برد.


استراتژی دفاعی:

می توان محراب ملکه ی کماندار را در نزدیکی محراب بربرشاه قرار داد ، بدین ترتیب این دو با هم تشکیل تیمی می دهند که قدرت تخریبی فراوانی دارد و می تواند بخش عمده ای از پیاده نظام دشمن متجاوز را نابود کند.

ملکه ی کماندار به سه دلیل از نظر دفاعی بسیار بهتر از بربرشاه عمل می کند. اولا توانایی او در آسیب رسانی از فاصله به دشمن است . ثانیا حملاتش سریع تر است و در نهایت سومین دلیل و به نوعی برترین دلیل این ادعا توانایی مبارزه با نیروی هوایی دشمن است.


تفاوت های سطوح ارتقاء:

در سطح دهم تاجی که بر سر دارد طلایی می شود.

در سطح بیستم دسته ی کمانش هم طلایی می شود.


سایر دانستنی ها :

این قهرمان محبوب در روز 10 ژوئن 2013 به بازی افزوده شد.

زمانی که شما در حال ارتقاء سطح ملکه ی کماندار هستید تا اتمام این امر نه می توانید در حملات از او بهره ببرید و نه او توانایی دفاع از قبیله را خواهد داشت!

هر باری که ملکه ی کماندار زه کمانش را می کشد 3 تیر سریعا به سمت هدف پرتاپ می کند( اگرچه این 3 تیر فقط به یک هدف آسیب می رساند و نه به چندین هدف)

تله ی زمینی در برابر ملکه ی کماندار نمی تواند کارایی داشته باشد.
مشخصات: