تبلیغات
clash of clans - اموزش ساختمان دفاعی
clash of clans
welcome to clash-of-clans-ir

- ساختمان های دفاعی defense :

250px-MPB-Defense3

ساختمانهای دفاعی وظیفه دفاع از کاپ های به دست آمده در جنگها و دفاع ها و نیز منابع شما نظیر طلا و اکسیر را بر عهده دارند.

هر کدام از این سازه ها نقاط قوت و ضعف مختص به خود را دارند و جایگیری مناسب و هوشمندانه آنها در دهکده شما میتواند به نقاط قوت آنها بیفزاید یا از نقاط ضعف آن بکاهد. برای مثال سازه ی Mortar 100px-Mortar8شعاع دفاعی کمی دارد ولی آنقدر بمب افکن قدرتمندی است که برای از بین بردن دشمنان زمینی بسیار مفید عمل میکند. اما نقطه ضعف آن اینست که تا 4 مربع یا کاشی بعد از خود را نمی تواند بزند و همینطور دشمنان هوایی را نمیتواند مورد اصابت قرار دهد. بنابراین باید آن را در مرکز دهکده خود قرار دهید و در عین حال از آن به کمک air defense 100px-Air_Defense8محافظت کنید. از طرف دیگر cannon 130px-Cannon12 و archer tower  100px-Archer_Tower11 با اینکه قدرت صدمه کمتری نسبت به mortar دارند ولی سریعتر و موثر تر میتوانند هدف را از بین ببرند. wizard tower 100px-Wizard_Tower8نیز به شدت قدرتمند است . تنها ضعف آن اینست که در شعاع خیلی کوچکی میتواند صدمه بزند.

این ساختمانهای دفاعی عبارتند از : 

Cannon • Archer Tower • Mortar • Air Defense • Wizard Tower  Hidden Tesla • X-Bow • Inferno Tower • Walls • Traps : Bomb • Spring Trap • Giant Bomb • Air Bomb • Seeking Air Mine

130px-Cannon12100px-Archer_Tower11100px-Mortar8100px-Air_Defense8100px-Wizard_Tower8100px-HiddenTesla8100px-Xbow4100px-Inferno2  100px-Wall11     120px-Bomb590px-Spring_trap  100px-Giantbomb3and490px-Seeking_Air_Mine-transparentAirbomb3and4

 

عکس این سازه ها به ترتیب اسم آنها در بالا ، از راست به چپ مشاهده مینمایید. لازم به ذکر است که عکس های بالا لول ماکزیمم هر کدام از سازه ها هستند.

حالا به توضیحی مختصر از هر کدام از سازه های دفاعی میپردازیم.

بمب افکن ها cannons :

130px-Cannon12

در زیر روند تغییرات cannon را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

cannon update

 

cannon اولین سازه دفاعی است که هر کسی هنگام شروع بازی آن را میسازد.

این سازه ارزانترین و سریعترین سازه دفاعی برای آپدیت شدن در مراحل پایین است .

این سازه میتواند تمامی دشمنان زمینی را بزند . این سازه قابلیت زدن هدف های هوایی را ندارد.

توصیه هایی در هنگام دفاع :

این سازه در شعاع خیلی وسیعی قادر به حمله و دفاع بوده و در نتیجه مناسب برای از بین بردن دشمنانی است که قصد تخریب دیوارها را دارند.

این سازه برای از بین بردن غول ها Giant ها هنگام حمله کردن آنها به mortar و wizard tower است . بنابراین سعی کنید همیشه این دو سازه دفاعی را در تیررس cannon هایتان قرار دهید.

سعی کنید همیشه cannon هایتان را در محافظت و در شعاع و تیررس air defense یا archer tower یا wizard tower ها قرار دهید چرا که cannon ها نمیتوانند دشمنان هوایی را بزنند و در نتیجه سازه های هوایی دیگر که نام بردیم، به شما کمک خواهند کرد.

توصیه هایی در هنگام حمله :

دقت داشته باشید که cannon ها فقط میتوانند یک دشمن را مورد هدف قرار دهند . در نتیجه حمله به cannon ها با یک گروه از barbarian ها یا archer ها بسیار مفید است.

جدول زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند cannon هستید :

 

لول town hall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد cannon های مجاز 2 2 2 2 3 3 5 5 5 6

 

سازه دفاعی برج تیرانداز Archer Tower :

Archer_Tower12

در زیر روند تغییرات Archer Tower را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

archer update

 

این سازه دفاعی بسیار قدرتمند و مفید است . مفید از این لحاظ که شعاع دفاعی بسیار بالایی دارد و اینکه هم دشمنان هوایی و هم زمینی را مورد اصابت قرار میدهد.

بنابراین با توجه به شعاع دفاعی بالای آن میتواند در چهار گوشه دهکده قرار گیرد و با قدرت از آن دفاع کند. در نتیجه بهترین جا برای قرار دادن این سازه دفاعی بیرونی ترین قسمت دهکده است .

توصیه هایی در هنگام دفاع :

به شدت توصیه میشود که قبل از آپدیت کردن cannon هایتان به فکر آپدیت archer tower تان باشید. حتی اگر این آپدیت کردن طولانی تر و گرانتر از آپدیت کردن یک cannon باشد .

بسیار خوب است که این سازه را در نزدیکی mortar یا cannon قرار دهید و این ضعف آنها در حمله به حملات هوایی را بپوشانید.

توصیه هایی در هنگام حمله :

ضعف این سازه در اینست که تنها یه دشمن را در آن واحد میتواند بزند و در نتیجه اگر گروهی از بربرها یا تیراندازها به آن حمله کنند به راحتی میتوانند آن را از بین ببرند چرا که این سازه با یک دشمن مشغول است و تا او را نکشد سراغ کس دیگری نمیرود!

در هنگام حمله به شدمن، هیچ وقت بالون هایتان را در معرض archer tower قرار ندهید . چرا که بالون با سرعت پایینی که در حرکت دارد ، تا به مقصد برسد، به سرعت از بین میرود. بنابراین بهتر است هنگام حمله با بالون با یک گروه از بالون حمله کنید که هنگامی که archer tower با یک یا دو تا از بالون ها مشغول است بتوانید با بقیه بالون ها به سرعت آن را از بین ببرید. پس از آن بالون های شما به سراغ بقیه دهکده میروند. اگر چه که wizard tower ها میتوانند مصیبت باشند و میتوانید با دسته ای از تیراندازها کلکشان را بکنید!

 

جدول زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند Archer Tower هستید :

Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد archer tower های مجاز 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7

 

در زیر نیز میتوانید روند تغییرات این سازه را در مراحل مختلف آپدیت و میزان منابع هزینه شده برای هر مرحله و قدرت هر مرحله را مشاهده نمایید :

Level  تخریب در هر ثانیه تخریب در هر ضربه  Hitpoints   میزان طلای مورد نیاز

Gold

 زمان آپدیت میزان تجربه به دست آمده  XP    لول town hall مورد نیاز برای آپدیت
1 11 11 400 1,000 15 دقیقه 30 2
2 15 15 450 2,000 30 دقیقه 42 2
3 19 19 500 5,000 45 دقیقه 51 3
4 25 25 550 20,000 4 ساعت 120 4
5 30 30 590 80,000 12 ساعت 207 5
6 35 35 610 180,000 1 روز 293 5
7 42 42 630 360,000 2 روز 415 6
8 48 48 660 720,000 3 روز 509 7
9 56 56 690 1,500,000 4 روز 587 8
10 65 65 720 2,500,000 5 روز 657 8
11 75 75 750 5,000,000 6 روز 720 9
12 86 86 790 7,500,000 7 روز 777 10

 

سازه دفاعی بمب افکن Mortar :

Mortar8

در زیر روند تغییرات Mortar را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

mortar update

این سازه یک سازه دفاعی سنگین است. اگر دشمنی در محدوده و تیررس این سازه قرار بگیرد با شدت بسیار زیادی از بین میرود.

بنابراین اگر گروهی از دشمنان مانند گروهی از بربر ها یا تیراندازها یا دزدها در تیررس آن باشند با تیرهای سهمگین این سازه به شدت از بین میروند.

این سازه تنها تا 4 کاشی میتواند دشمنان را بزند.

از آنجایی که mortar بیشتر از یک ثانیه وقت تلف میکند تا دشمنان را نشانه بگیرد و بزند در نتیجه دشمنان تند و تیزی مثل goblin یا دزد میتوانند به سرعت فرار کنند و در نتیجه تیرها را به خطا بزنند.

توصیه های هنگام دفاع:

دقت داشته باشید همیشه یک mortar را آپدیت کنید و همه را با هم آپدیت نکنید چرا که موقعی که کسی به شما حمله کند خیلی بد صدمه میبینید. چرا که mortar ها قدرت تخریب بالایی دارند و در دفاع به شما کمک میکنند.

از آنجایی که این سازه محدوده دفاعی کمی دارد بهتر است در پشت دیوارها از آن استفاده کنید تا بتواند به خوبی از ساختمانهای دیگرتان محافظت کند.

یک توصیه هوشمندانه اینست که با mortar های خود یک مثلث به دور مرکز دهکده تان درست کنید که بتوانند در هنگام حمله به شما، به یک نقطه ضربه بزنند و در نتیجه بیشترین دفاع را داشته باشید.

در هر مرحله ای که یک mortar قرار داشته باشد میتواند یک تیرانداز دشمن را در همان مرحله با یک تیر نابود کند. مثلاً mortar لول 1 میتواند با یک تیر دشمن تیرانداز یا archer مرحله 1 را نابود کند و به همین ترتیب…

ترکیب mortar و wizard tower با هم ترکیب بسیار خوبی است . چرا که wizard tower محدوده دفاعی کمی دارد و mortar با محدوده دفاعی بالاتر این ضعف را میپوشاند و در مقابل wizard tower با قابلیت حمله هوایی میتواند این ضعف mortar را در ناتوانی حمله هوایی بپوشاند.

به طور کلی قرار دادن mortar ها در کنار هم به طوری که محدوده دفاعی آنها هم پوشانی (نه به طور کامل) داشته باشد قدرت تخریب بسیار بالایی دارد و موثر است.

توصیه های هنگام حمله:

بربرها و دزدها به دلیل سرعت زیاد میتوانند هنگام حمله وارد نقطه کور mortar شوند و در نتیجه به تخریب دیگر جاها بپردازند.

ناتوانی این سازه در حمله هوایی میتواند باعث شود به راحتی و اگر در تیررس و محافظت air defense نباشد، توسط بالون ها و اژدها از بین برود.

جدول زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند Mortar هستید :

Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد Mortar های مجاز 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3

سازه دفاعی دفاع هوایی Air Defense :

AirDefence8

در زیر روند تغییرات Air Defense را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

airdefense update

این سازه یکی از قویترین سازه هاست که قدرت حمله به دشمنان هوایی را دارد. بیشترین قدرت تخریب در ثانیه در بین سازه های هوایی را دارد.

این سازه تنها میتواند از حملات هوایی دفاع کند و قادر به دفاع در برابر حملات زمینی نیست و دشمنان زمینی خیلی راحت میتوانند آن را از بین ببرند.

این سازه تنها قابلیت حمله به یک دشمن در آن واحد را دارد.

توصیه هایی در هنگام دفاع :

این سازه قدرت تخریب و شعاع دفاعی بسیار بالایی دارد. بنابراین باید آنها را جایی قرار دهید که بیشترین قیمت دهکده تان را پوشش دهد. یک استراتژی خوب برای TOWN HALL مرحله 8 به بالا این است که آنها را به صورت راس های یک مثلث یا در مراحل بالاتر که 4 تا دارید، به صورت رئوس یک لوزی در اطراف TOWN HALL خود قرار دهید .

دقت کنید AIR DEFENSE برای دشمنان زمینی شما بهترین هدف هستند چرا که نمیتواند دشمنان زمینی را مورد حمله قرار دهد. از طرف دیگر سعی کنید ضعف WIZARD TOWER و MORTAR را که شعاع دفاعی کمی دارند را با در تیررس قرادادن این سازه بپوشانید.

بهتر است این سازه را پشت اولین سد دفاعی خود قرار دهید مثلاً در پشت CANNON یا ARCHER TOWER . به نحوی که بین دو سد دفاعیتان دیوار باشد.

این باعث میشود غول ها به راحتی Air Defense شما را نابود نکنند و HEALER ها به سرعت وارد عمل نشوند.

توصیه هایی در هنگام حمله :

در هنگام حمله مراقب Air Defenseها باشید . چرا که اولین تیری که به شما شلیک میشود از طرف این سازه است. بخصوص healer ها برای این سازه اهمیت و اولویت دارند.

سعی کنید در حمله هایتان تا Air Defense را از بین نبرده اید از بالون استفاده نکنید چرا که سرعت بالن کم است و با دو تیر از جانب Air Defense از همان فاصه دور، از بین میرود !

شما میتوانید با یک اژدها یا بالون Air Defense را سرگرم کنید و سپس با حمله زمینی این سازه را از پا در آورید.

بهترین راه برای از بین بردن Air Defense حمله گروهی با Minion MINION هاست. چرا که هم پرقدرتند هم اینکه Air Defense تنها میتواند در آن واحد یک دشمن هوایی را بزند.

 

جدول زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند Air Defense هستید :

 

Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد Air Defense های مجاز 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4

سازه دفاعی Wizard Tower:

Wizard_Tower8

در زیر روند تغییرات Wizard Tower را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

wizard tower update

این سازه یه صخره کریستالی است که یک جادوگر روی آن قرار دارد .

قدرت تخریب در ثانیه این سازه از mortar کمتر است.

این سازه هم میتواند حملات زمینی و هم هوایی را خنثی کند.

mortar و wizard tower به خوبی مکمل هم خواهند بود. چرا که هریک میتواند ضعف دیگری را تامین کند.

به یاد داشته باشید برای حمله کردن به کار گرفتن یک غول و 5 تیرانداز به خوبی از پس این سازه بر می آیند.

توصیه هایی در هنگام دفاع :

بهترین جا برای قرار دادن wizard tower قراردادنش در کنار town hall است. چرا که قدرت بالایی دارد. از طرفی چون شعاع دفاعی کمی دارد بهتر است در بیرونی ترین قسمت دهکده تان قرار بگیرد.

استراتژی دیگر برای دفاع ، قرار دادن این سازه در کنار mortar است.چرا که هریک میتواند ضعف دیگری را تامین کند.

جای دیگر قراردادن آن کنار منابعتان برای حفاظت از آنها در مقابل دزدهاست.

بهتر است همیشه mortar و wizard tower در دید و راستای دفاعی یکدیگر باشند. به این صورت که در فواصل دور و تا رسیدن دشمنان، mortar به آنها حمله میکند و تا آنها به mortar نزدیک شوند ، wizard tower کلک آنها را میکند. خصوصاً در حملات هوایی که mortar در دفاع از آنها عاجز است.

توصیه هایی در هنگام حمله :

برای حمله سعی کنید از نیروهایی مثل بربرها و دزدها برای پرت کردن حواس wizard tower استفاده کنید و آن را با تیراندازهایتان از بین ببرید.

دقت کنید که wizard tower قابلیت حمله به صورت گروهی را دارد . اگر گروهی از بربرها را بفرستید همگی را میتواند گروهی نابود کند.

جدول زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند wizard tower هستید :

Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد wizard tower های مجاز 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4


(دوباره سر بزنید )

نوع مطلب :
برچسب ها : اموزش،
لینک های مرتبط :

شنبه 22 فروردین 1394 :: نویسنده : محسن ابراهیمی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مادراین بلاگ قصد داریم اطلاعاتی کامل و جامع به شما راجع به این بازی دهیم با ما همراه باشید
در ضمن نظرات شما باعث دلگرمی ماست

مدیر وبلاگ : محسن ابراهیمی
نویسندگان
نظرسنجی
خواسته ی شما از سایت ما چیست؟؟؟؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی